AirDisplay 1.8.0

Nowa wersja AirDisplay jest już dostępna na naszej stronie internetowej.


Najważniejsze zmiany to:

  1. Poprawione ładowanie zasobów
  2. Zamiast użytkownika i hasła używa kodu parowania jak Remote
  3. Dostępna jest eksperymentalna funkcja zdalnego łączenia z Base przy użyciu protokołu DEAP. W chwili obecnej testujemy algorytmy przechodzenia przez firewalle i może ona nie działać dla wszystkich.
Sprawdź Aktualizacje

Zaloguj się aby skomentować