Aktualizacja Base 1.7.6.2

Opublikowana została aktualizacja oprogramowania modułu Base do wersji system 1.7.6.2 oraz web 1.7.6.1.


Wprowadzone zmiany i poprawki obejmują:

  1. Wsparcie dla wyjścia 3 i zapisanych ramp w komendach scen LCN
  2. Poprawiony błąd w komunikacji z serwerem DOMIQ, który spowodował atak DoS na nasze serwery
  3. Dodane typy int32ws i uint32ws w MODBUS
  4. Inne drobne zmiany w obsłudze połączeń TCP
  5. Poprawione działanie komend "shake" w stronach Remote
  6. Usprawnienia edytora Display: zaznacza elementy w drzewie po kliknięciu w edytorze, podwójny klik na werstwie zaznacza wszystko na tej warstwie
  7. Poprawka dla ładowania i zapisu sceny 10 poprzez polecenie kanałowe
  8. Załączenie pliku user.lua (Logic) w kopii bezpieczeństwa
Sprawdź Aktualizacje

Zaloguj się aby skomentować

Powiązane Produkty