Aktualizacja oprogramowania, nowe produkty

Miło nam poinformować, że w dniu 9 czerwca 2010 został udostępniony zestaw aktualizacji dla DOMIQ/Base oraz DOMIQ/Remote. Ze względu na zmienione protokoły komunikacyjne wymagana jest jednoczesna aktualizacja obydwu komponentów.


Najważniejsze zmiany są wyszczególnione poniżej:

DOMIQ/Remote

Zmieniony protokół komunikacyjny z DOMIQ/Base. Nowy protokół pozwala na dużo łatwiejszą integrację z istniejącymi i planowanymi interfejsami
Wygodniejszy ekran wyboru zdalnego połącznia do instalacji
Sygnalizacja problemów z podłączeniem do serwera wraz z przyczyną, jak również informowanie o stanie podłączonych DOMIQ/Base
Zmieniona konfiguracja jest automatycznie ładowana do DOMIQ/Remote, nie wymaga restartu aplikacji (wymaga lokalnego połączenia)
Obsługa notyfikacji z DOMIQ/Base
DOMIQ/Base
Zmieniony protokół komunikacyjny z DOMIQ/Remote.
Obsługa zegara astronomicznego: możliwe jest definiowanie timerów względem wschodu i zachodu słońca
Nowe API dla Logic. Dużo łatwiejsze programowanie bardziej skomplikowanych reguł, możliwość dystrybucji skryptów i ich łatwego użycia
Możliwość wywoływania funkcji Logic przez komendy kanałowe z DOMIQ/Display oraz DOMIQ/Remote
Obsługa nowej serii produktów DOMIQ/Radio
Obsługa urządzeń UPnP Audio-Video, jak np. odtwarzacze DLNA, głośniki aktywne lub oprogramowanie jak XBMC
Silniejsze warunki logiczne w Events i Timers. Teraz można bazować na stanie dowolnych urządzeń
Moduł DOMIQ/Base identyfikuje się jako LCN-SK
Obsługa synchronizacji czasu przycisków GT4D
Obsługa wielu segmentów LCN (tylko lokalny jest aktywnie odpytywany)
Ulepszone skanowanie LCN, obsługa większej ilości komend
Dodatkowy poziom dostępu "Użytkownik", dedykowany do obsługi panelu przez WWW
Zmiany w systemie operacyjnym: ulepszone zarządzanie pamięcią, dynamiczne priorytety zadań
Nowe produkty

Wersja 1.5 wprowadza również obsługę całej serii produktów DOMIQ/Radio, które już niedługo będą dostępne w sprzedaży:
DOMIQ/Radio-ZBGW
bezprzewodowa stacja bazowa, podłączana do DOMIQ/Base.
DOMIQ/Radio-ZBAD
moduł sterujący klimatyzatorami DAIKIN serii SkyAir. Możliwa jest dwukierunkowa komunikacja, sterowanie wszystkimi funkcjami klimatyzatora, jak również odczyt ustawień zadanych przez pilota IR. Moduł zawiera również termometr oraz higrometr.
DOMIQ/Radio-ZBIR
nadajnik podczerwieni. Wygląda jak czujka ruchu IR, wymaga zasilania 12V - np. z centralki alarmowej. Pozwala na zdalne sterowanie urządzeń audio-video i klimatyzatorów przez nadawanie kodów z pilotów IR. Kody podaje się w standardzie Pronto-HEX 0000.
DOMIQ/Radio-ZBHD
bezprzewodowy sterownik HDMI-CEC. Podłączony do dowolnego gniazda HDMI pozwala na dwukierunkowe sterowanie urządzeniami obsługującymi standard Consumer Electronic Control.
Produkty DOMIQ/Radio pozwalają na pełną, cyfrową integrację systemu automatyki domowej, audio-video i klimatyzacji w bardzo atrakcyjnej cenie.

Zaloguj się aby skomentować

Powiązane Produkty