Aktualizacja 1.8.6

Dziś opublikowaliśmy aktualizację oprogramowania modułu Base. Zmiany dotyczą komponentów system i web.


Zmiany obejmują:

System

  1. Poprawiona obsługa komend zmieniających wartości progowe LCN.
  2. Dostosowanie do współpracy z aplikacją Remote dla Android.
  3. Poprawiony mechanizm notyfikacji push dla Aplikacji Remote.
  4. Drobne zmiany pod kątem współpracy z aplikacją AirDisplay.

Web (konfigurator)

  1. Dodana możliwość przypisywania kodu pin do elementów typu Światło.
  2. Naprawiony problem z zapisywaniem URL kamery.
  3. Drobne zmiany w wyglądzie i funkcjonalności klawiaturek dla elementów Przycisk i Wartość (m.in. dodana możliwość wprowadzania wartości ujemnych).
  4. Naprawiony problem z ustawianiem rozmiaru podglądu z kamery.
  5. Dodana obsługa identyfikatora LCN.threshold dla kontrolki Temperatura.
Sprawdź Aktualizacje

Zaloguj się aby skomentować

Powiązane Produkty