Aktualizacja 1.8.7

Dziś opublikowaliśmy aktualizację oprogramowania modułu Base. Zmiany dotyczą komponentów system, web oraz rtos.


Zmiany obejmują:

System

 1. Obsługa nowego modułu rozszerzeń DOMIQ/Expander - dzięki temu modułowi możliwe jest bezpośrednie podłączanie ekspanderów Satel INT-IORS (8 wejść binarnych i 8 przekaźników) i Satel INT-ORS (8 przekaźników) do systemu DOMIQ. Obsługiwane są maksymalnie 32 ekspandery.
 2. Gruntowna optymalizacja obsługi urządzeń UPnP, usuwająca problemy z wydajnością po podłączeniu kilkunastu urządzeń.
 3. Dodana obsługa komendy LCN Liczenie/Zliczanie. Komenda obsługiwana jest zarówno w starej (starsze niż 17xxxx) i nowej generacji modułów LCN. Zakres zmian wartości zmiennych to +/- 4000
  1. Dla starszych modułów możliwa jest jedynie zmiana zmiennej TVar. Przykład: LCN.value.0.10.t=change:100 lub LCN.value.0.10.t=change:-100
  2. Dla nowszych modułów komenda dostępna jest dla wszystkich 12 zmiennych. Przykład: LCN.variable.0.10.1=change:100 lub LCN.variable.0.10.12=change:-200
 4. Dodana obsługa zmian nastaw regulatorów i wartości progowych LCN względem wartości zaprogramowanych.
 5. Poprawiona obsługa zakresów nastaw w regulatorach i wartościach progowych LCN.
 6. Usprawnienia w obsłudze zdalnych połączeń z kamerami wideo.
 7. Zmiany i optymalizacja w protokole DEAP pod kątem współpracy z DOMIQ/Remote na platformę Android.
 8. Naprawiona synchronizacja zmiennych sieciowych.

Web (konfigurator)

 1. Nowa zakładka do konfiguracji modułu DOMIQ/Expander.
 2. Naprawione formatowanie kontrolki Wartość.
 3. Drobne poprawki w kontrolkach w zakładce Display.
 4. Dodana walidacja wartości pola Moduł w zakładce Ustawienia
 5. Naprawione błędy w edycji kontrolek Strefa IDS, Wyjście IDS, Wejście IDS.

Rtos

 1. Dynamiczne skalowanie rozmiaru pamięci Lua
 2. Dynamiczne skalowanie rozmiaru systemów plików FLASH0
 3. Poprawki w asynchronicznym API do TCP.
 4. Nowa komenda CLI: fstat oraz ulepszone: format (wymaga dodatkowego potwierdzenia) oraz heap (podsumowanie w stat)
Sprawdź Aktualizacje

Johannes

2015.04.12 22:45

When are you going to launch it on the apple app store?


Zaloguj się aby skomentować

Powiązane Produkty