Aktualizacja 1.8.8

Dziś opublikowaliśmy aktualizację oprogramowania modułu Base. Zmiany dotyczą komponentów system, web oraz firmware modułu DOMIQ/Expander.


Zmiany obejmują:

 1. Zmiany przystosowujące do obsługi aplikacji DOMIQ/Remote w systemie Android (m.in dodana obsługa połączeń zdalnych i wykresy temperatur).
 2. Poprawione działanie Base jako sprzęgu segmentowego LCN.
 3. Poprawiony mechanizm skanowania instalacji LCN.
 4. Dodana opcja umożliwiająca wyłączenie monitorowania pozycji silników.
 5. Dodana możliwość rejestrowania wykresów w aplikacji DOMIQ/Remote dla dowolnych identyfikatorów (dotychczas jedynie dla identyfikatorów LCN.value).
 6. Poprawiona obsługa protokołu BACnet:
  1. Dodana obsługa wszystkich właściwości wymaganych przez standard w wersji 12.
  2. Wsparcie dla obiektów typu multistate output i multistate input.
  3. Dodana opcja subskrybowania notyfikacja o zmianach stanu wybranych obiektów BACnet.
 7. Poprawione subskrybowanie urządzeń UPnP.
 8. Nowy format komend dla relatywnych zmian głośności urządzeń UPnP. Nowa składnia jest następująca: UAV.volume.<nazwa_urządzenia>=change:+/-wartość. Przykład: UAV.volume.dom=change:5 - zwiększenie głośności o 5. UAV.volume.dom=change:-10, zmniejszenie głośności o 10.
 9. Poprawione zapisywanie scen świetlnych, a także komend zmieniających parametry skok i rampa w module DOMIQ/Light.
 10. Poprawione przetwarzanie komend dla modułu DOMIQ/Expander.
 11. Poprawiona komenda konfigurująca zachowanie się ekspanderów w przypadku zaniku sygnału na magistrali ekspanderów. Nowa komenda przewiduje następujące zachowanie w przypadku braku sygnału na magistrali: przekaźniki, które były włączone zostaną wyłączone, natomiast te, które były wyłączone pozostaną wyłączone. W przyszłości zostanie dodana opcja umożliwiająca skonfigurowanie domyślnego stanu przekaźników osobno dla każdego ekspandera.
 12. Dodana kontrola ustawień sieciowych w konfiguratorze.
Sprawdź Aktualizacje

Zaloguj się aby skomentować

Powiązane Produkty