Aktualizacja 1.8.9

Nieustannie pracujemy nad rozwojem naszych urządzeń i oprogramowania. Dziś opublikowaliśmy ważną aktualizację, która znacząco poprawia stabilność pracy modułu DOMIQ/Base. Lista zmian znajduje się poniżej:


System

 1. Poprawiona obsługa asynchronicznych połączeń TCP w module Base.
 2. Nowe limity pamięci operacyjnej dla modułu Base w wersji 1B oraz 1C. Od teraz moduł w wersji 1C ma powiększone przydziały pamięci operacyjnej dla poszczególnych procesów, co podnosi jego wydajność.
 3. Nowość (Beta) - dodane połączenia master-slave pomiędzy modułami Base. Od teraz moduł Base może pracować jako moduł nadrzędny dla modułu Base pracującego w tej samej sieci lokalnej. Moduł nadrzędny przechowuje kopię całego stanu modułu podrzędnego oraz odbiera wszelkie informacje o zmianach stanu w module podrzędnym. Dzięki temu jest możliwe bezpośrednie sterowanie urządzeniami podłączonymi do modułu podrzędnego z modułu nadrzędnego (np. poprzez aplikację Remote, wizualizację, zdarzenia, timery itd.). Dokładny opis połączeń master-slave zostanie opisany w samouczku.
 4. Poprawione wyszukiwanie ekspanderów podłączonych do modułu DOMIQ/Expander.
 5. Naprawiona synchronizacja stanów wejść ekspanderów po wyszukiwaniu i restarcie modułu Base.
 6. Poprawiona obsługa ekspanderów z adresem 0.
 7. Poprawione wyszukiwanie urządzeń UPnP.
 8. Poprawiona wydajność stanu w module Base.
 9. Poprawione nadzorowanie połączeń przychodzących z aplikacji Remote na iOS.
 10. Dodana funkcjonalność umożliwiająca eksportowanie/importowanie zmiennych MEM z poziomu konfiguratora modułu Base. Ponadto modul automatycznie raz na dobę tworzy kopię zapasową stanu wszystkich zmiennych MEM i zapisuje ją w pamięci flash modułu Base, jako plik xml. Dzięki temu stan zmiennych może być odtworzony w późniejszym czasie przy użyciu utworzonej kopii. Dodatkowo dodane zostały funkcje do manualnego zapisu zmiennych MEM do pliku, a także możliwość ręcznego ich odtworzenia z pliku.
 11. Dodana obsługa funkcji nr 16 (Write Multiple Registers) do zapisu rejestrów Modbus.

RTOS

 1. Poprawiona obsługa asynchronicznych połączeń TCP.
 2. Poprawione przydzielanie pamięci na obsługę kompresji ZLIB.

WEB

 1. Nowość (Beta) - dodane połączenia master-slave w zakładce Łącza.
 2. Dodany interfejs do eksportowania/importowania zmiennych MEM. Po zaimportowaniu zmienne MEM zostaną automatycznie zapisane w pamięci modułu Base.
 3. Informacja o dostępnych aktualizacjach po zalogowaniu do konfiguratora.
 4. Poprawiony interfejs konfiguracyjny dla komend zapisz/ładuj scenę LCN.
 5. Drobne poprawki w zakładkach Zdarzenia i Timery ułatwiające dodawanie grup i pojedynczych zdarzeń/timerów.
 6. Dodana obsługa funkcji nr 16 (Write Multiple Registers) do zapisu rejestrów Modbus.
 7. Poprawione tłumaczenia na język niemiecki. 
Sprawdź Aktualizacje

Zaloguj się aby skomentować

Powiązane Produkty