Aktualizacja 1.9.0.1

Z wielką przyjemnością informujemy o opublikowaniu aktualizacji dla modułów Base. Jesteśmy podekscytowani zmianami, jakie udało nam się wprowadzić. Oto lista:


 1. Integracja z serwisem IFTTT.

  Dzięki tej funkcjonalności system DOMIQ został otwarty na zupełnie nowy wymiar integracji. Serwis IFTTT to zbiór mnóstwa apletów, które pozwalają zautomatyzować codzienne czynności za pomocą prostych reguł logicznych. Od teraz z łatwością połączysz system DOMIQ np. z kontem Google, informacjami pogodowymi, natywnymi funkcjami systemu operacyjnego iOS/Android. Integracja z serwisem IFTTT otwiera także system DOMIQ na współpracę z takimi urządzeniami jak Philips Hue, Amazon Alexa i wiele innych. Zachęcamy do zapoznania się z samouczkiem opisującym integrację z serwisem IFTTT, dzięki któremu lepiej poznasz możliwości z tego płynące: Integracja z IFTTT

 2. Zoptymalizowana obsługa zdarzeń
  Dzięki przebudowanemu mechanizmowi obsługi zdarzeń udało nam się osiągnąć dużą poprawę wydajności. Zdarzenia są teraz wykonywane od 3 do 5 razy szybciej i zużywają 4 krotnie mniej zasobów procesora.

 3. Dynamiczne przypisywanie identyfikatorów
  To nowa funkcjonalność, która upraszcza tworzenie złożonych reguł logicznych w zdarzeniach i timerach i będzie systematycznie dodawane także do innych zakładek konfiguratora. Dzięki tej funkcjonalności możesz odwołać się do wartości dowolnego identyfikatora w module Base, wprost w definicji zdarzenia lub timera. Służy do tego składnia {nazwa_identyfikatora} np. {LCN.output.0.10.1}. Gdy użyjesz takiego zapisu w definicji zdarzenia lub timera, moduł Base automatycznie w momencie wywołania danej reguły zastąpi ten zapis aktualną wartością wskazanego identyfikatora.
  Przykład: Załóżmy sytuację, w której chcesz zapisywać do zmiennej nieulotnej typu MEM czas wystąpienia danego zdarzenia (np. wystąpienia alarmu lub wyłączenia jakiegoś urządzenia). Na potrzeby przykładu przyjmiemy, że urządzenie jest sterowane przez przekaźnik LCN, a aktualna godzina jest przechowywana w zmiennej VAR.clock. Czas wywołania zdarzenia będzie zapisywany w zmiennej MEM.lastTrigger. Definicja takiego zdarzenia może wyglądać następująco:
  Kanał: E.LCN.relay.0.10.1
  Dane: 0
  W sekcji Akcje kliknij Dodaj komendę i w polu Nazwa wpisz: C.MEM.lastTrigger, a w polu Wartość: {VAR.clock}
  W ten sposób w momencie zdarzenia moduł Base pobierze aktualną wartość zmiennej VAR.clock i zapisze ją w zmiennej MEM.lastTrigger. Do tej pory wykonanie takiej funkcjonalności wymagałoby napisania kodu w zakładce Logika.
  Więcej o dynamicznym przypisywaniu zmiennych znajdziesz w samouczku o integracji z serwisem IFTTT, a także wkrótce w kolejnym samouczku, który będzie poświęcony wyłącznie dynamicznemu przypisywaniu zmiennych.

 4. Arytmetyka w zdarzeniach i timerach
  Dodaliśmy możliwość wykonywania działań arytmetycznych w timerach i zdarzeniach. Dostępne są następujące operacje: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie, dzielenie modulo.
  Arytmetyka została dodana w następujących polach konfiguratora:

  • pole Warunek w zakładkach Zdarzenia i Timery. Przykład użycia: MODBUS.int.rekuperator.temperatura + 3 > 20

  • pole Dane w Zdarzeniach. Jest to ściśle powiązane z dynamicznym przypisywaniem identyfikatorów. Dzięki temu możesz tworzyć bardziej elastyczne definicje zdarzeń, które będą wywoływane w zależności od stanu innego identyfikatora w module Base. Załóżmy, że chcesz utworzyć zdarzenie, które ma być wyzwolone jeżeli temperatura zadana zostanie przekroczona dokładnie o 3 stopnie Celsjusza. Jednak nastawa temperatury zadanej jest dynamicznie zmieniana przez użytkownika systemu i przechowywana w rejestrze MODBUS o nazwie: MODBUS.int.heating.settemp. Wówczas w definicji w polu Dane możesz wpisac: {MODBUS.int.heating.settemp} + 3. Oznacza to, że w momencie wywołania zdarzenia zostanie pobrana aktualna wartość wskazanego rejestru MODBUS, do której zostanie dodane 3. Jeżeli zdarzenie zostało wywołane właśnie z taką wartością, wówczas wykonane zostaną zdefiniowane akcje.

 5. Zdarzenie wyzwalane po restarcie modułu Base
  Dodaliśmy zdarzenie, które może być wywołane przy starcie modułu Base. Definicja zdarzenia jest następująca:
  Kanał: LE.SYSTEM
  Dane: restarted
  W sekcji Akcje należy zdefiniować komendy, które mają zostać wykonane.

Sprawdź Aktualizacje

Zaloguj się aby skomentować

Powiązane Produkty