Aktualizacja 1.9.1.1

Z wielką przyjemnością informujemy, że dziś opublikowaliśmy aktualizację oprogramowania systemu DOMIQ, która wprowadza dużo nowych funkcji.


UWAGA: Wymagana jest aktualizacja komponentów systempak i webpak.
Poniżej pełna lista zmian wraz z omówieniem. Niektóre zmiany wymagają także aktualizacji aplikacji Remote, co zostało wyszczególnione.

SYSTEM

 1. Usuwanie rejestracji pojedynczych urządzeń mobilnych (wymagana aktualizacja aplikacji Remote do wersji 1.10.0 iOS i 1.1.0 Android).
  Usunięcie parowania przy użyciu konfiguratora powoduje jednoczesne usunięcie parowania na urządzeniu mobilnym. Nie trzeba już kasować połączenia po obu stronach. Jednocześnie skasowanie parowania lokalnie w urządzeniu zwalnia licencję w module Base.
 2. Profile użytkowników dla aplikacji Remote (wymagana aktualizacja aplikacji Remote do wersji 1.10.0 iOS i 1.1.0 Android).
  Dodaliśmy możliwość tworzenia profili użytkowników, dzięki którym można sterować widocznością struktury menu aplikacji Remote. Od teraz z łatwością ograniczysz dostęp do wrażliwych obszarów instalacji lub zróżnicujesz konfigurację dla wybranych użytkowników systemu. Szczegółowy opis znajdziesz w samouczku: Samouczek: Profile użytkowników Remote
 3. Dodane zabezpieczenie dla żądań HTTP przychodzących z serwera IFTTT.
  Od teraz nie jest niezbędne ustawienie dostępu administracyjnego z całego internetu (zakładka Użytkownicy), aby móc odbierać żądania HTTP z serwerów IFTTT. To zabezpieczenie całkowicie blokuje dostęp do interfejsu konfiguracyjnego modułu Base spoza sieci lokalnej nawet, gdy zostanie przekierowany w routerze port WEB.
 4. Zwiększona niezawodność obsługi urządzeń UPnP.
 5. Notyfikacje dźwiękowe SONOS
  Od teraz możesz odtworzyć wybrany plik dźwiękowy bez zakłócania aktualnie odtwarzanej muzyki lub stacji radiowej. Pozwala to wykorzystać urządzenia SONOS do odtwarzania notyfikacji głosowych lub dźwiękowych w reakcji na dowolne zdarzenia w systemie DOMIQ, np. notyfikacja głosowa o otwartych oknach, gdy wychodzisz z domu i uzbrajasz alarm. Możesz też użyć SONOS jako dzwonka do drzwi.
  Na potrzeby tej funkcjonalności dodaliśmy nową komendę: UAV.notify.<urządzenie>=src:<ścieżka_do_pliku_notyfikacji>, np. UAV.notify.biuro=src:x-file-cifs://Example/sounds/Ding-dong-chime.mp3
  Oczywiście nazwę urządzenia i ścieżkę trzeba dostosować do własnej instalacji. Najprostszym sposobem na odnalezienie ścieżki jest odtworzenie danego dźwięku w SONOS i skopiowanie wartości identyfikatora UAV.uri.<nazwa_urządzenia> w zakładce Stan w konfiguratorze.
 6. Dodane komendy do grupowania odtwarzaczy Sonos.
  Dodanie odtwarzacza do grupy powoduje, że odtwarza on to samo źródło, jak urządzenie nadrzędne, do którego się dołącza, aby utworzyć grupę. Gdy urządzenie opuszcza grupę, wówczas wraca do poprzednio odtwarzanego źródła.
  Składnia poleceń:
  • Dodanie do grupy: UAV.group.add.<nazwa_urządzenia>=<nazwa_urządzenia_nadrzędnego> Załóżmy, że urządzenie do którego wysyłamy komendę ma nazwę „kuchnia”, a nadrzędne „salon”. Wówczas komenda ma następującą składnię: UAV.group.add.kuchnia=salon.
  • Odłączenie od grupy ma postać analogiczną: UAV.group.leave.<nazwa_urządzenia>=<nazwa_urządzenia_nadrzędnego>
 7. Dodane komendy do sterowania wszystkimi urządzeniami UPnP jednocześnie.
  Od teraz z łatwością np. zatrzymasz odtwarzanie muzyki w całym domu. Składnia poleceń identyczna, jak w przypadku pojedynczych odtwarzaczy, z tą różnicą, że zamiast nazwy konkretnego urządzenia używane jest słowo „all”. Przykład: UAV.control.all=stop, powoduje zatrzymanie odtwarzania we wszystkich odtwarzaczach jednocześnie.
 8. Ulepszony mechanizm zapisu zmiennych MEM zabezpieczający przed ich utratą.
 9. Optymalizacja obsługi modułu DOMIQ/Light, dzięki czemu aktualizacja bieżącej jasności balastów jest znacznie szybsza.
 10. Dodana możliwość wywoływania komend TIMER i DELAY z poziomu aplikacji Remote.
  Od teraz możesz wywołać timer przy pomocy elementu Przycisk w aplikacji Remote.
 11. Dodana komenda skanowania magistrali ekspanderów podłączonych do modułu DOMIQ/Expander.
  Komenda ma następującą składnię: EXP.scan=1
 12. Poprawione wykrywanie podłączonych włączników u::Lux.
 13. Dodane identyfikatory przechowujące aktualny czas i datę.
  Dodaliśmy następujące nowe identyfikatory:
  1. CLOCK.hour – aktualna godzina
  2. CLOCK.minute – aktualna minuta
  3. CLOCK.day - dzień w miesiącu
  4. CLOCK.dayname – skrócona nazwa tygodnia (w języku angielskim).
  5. CLOCK.month – aktualny miesiąc (jako cyfra)
  6. CLOCK.year – aktualny rok

KONFIGURATOR (jeżeli po zainstalowaniu aktualizacji któraś ze zmian nie jest widoczna, wyczyść pamięć podręczną przeglądarki).

 1. Dodany przycisk do usuwania pojedynczych parowań dla aplikacji Remote (okno Autoryzacja aplikacji Remote)
 2. Dodany interfejs do sterowania widocznością elementów struktury menu Remote (elementy Strona i Sekcja).
 3. Dodany interfejs do tworzenia profili użytkowników (okno Autoryzacje dla aplikacji Remote w zakładce Ustawienia).
  Profile są wykorzystywane przy sterowaniu widocznością elementów struktury menu Remote.
 4. Tabela w zakładce Stan umożliwia zaznaczanie i kopiowanie nazw identyfikatorów oraz ich wartości.
 5. Dodana opcja „Tylko do odczytu“ dla kontrolki Wartość (zakładka Remote), dzięki czemu kontrolka może jedynie wyświetlać sformatowaną wartość bez możliwości zmiany jej wartości przez użytkownika.
 6. Poprawka elementów Wejście IDS i Wyjście IDS (zakładka Remote) - dostosowanie do obsługi central Integra 256.
 7. Dodany przycisk, który kasuje wszystkie zmienne MEM z pamięci FRAM i ze Stanu oraz zeruje plik kopii zapasowej oraz przycisk do zerowania wyłącznie pliku kopii zapasowej.
 8. Dodana opcja "tylko do odczytu" dla elementu Wybór (wkrótce wsparcie dla tej funcjonalności w aplikacji Remote).

POZOSTAŁE:

1. Aktualizacja firmware modułów Expander do wersji 1.0.5 - usunięty problem z wykrywaniem modułów INT-IORS.

Sprawdź Aktualizacje

Zaloguj się aby skomentować