Aktualizacja: Base 1.9.2.0

Z wielką przyjemnością informujemy, że dziś opublikowaliśmy aktualizację oprogramowania systemu DOMIQ, która wprowadza dużo nowych funkcji i ulepszeń wpływających na wydajność systemu.


System

Jeżeli Remote na iOS nie zostanie zaktualizowane do najnowszej wersji, wówczas nie będzie działać prawidłowo podgląd z kamer w przypadku strumieniowania przez Base.

 1. Dodaliśmy możliwość tworzenia wykresów dla dowolnych identyfikatorów obecnych w systemie DOMIQ. Od teraz możliwie stanie się również wyświetlanie wykresów w aplikacji Remote w oknie czasowym większym niż 24h. Nowy mechanizm wykresów współpracuje z oprogramowaniem Grafana i Prometheus. Więcej o nowych wykresach znajdziesz w samouczku: Wykresy w Remote
 2. Przebudowaliśmy mechanizm obsługi kamer wideo. Aby zmiany były widoczne konieczna jest aktualizacja aplikacji Remote dla iOS. Bez aktualizacji Remote, podgląd zdalny z kamer nie będzie działał prawidłowo. Więcej o konfiguracji i integracji kamer z Base przeczytasz tutaj: Kamery w Remote
 3. Usunęliśmy kilka problemów, które mogły prowadzić do ogólnego pogorszenia wydajności modułu Base:
  1. Usunęliśmy błędy w obsłudze połączeń TCP.
  2. Usunęliśmy błędy w obsłudze połączeń z aplikacji Remote dla Android. Ten problem mógł być szczególnie odczuwalny, gdy w instalacji pracowało kilka urządzeń z systemem Android.
  3. Usunęliśmy błędy w obsłudze urządzeń UPnP.
 4. Poprawiliśmy stabilność pracy aplikacji Remote na Android. Aby zmiany były widoczne konieczna jest także aktualizacja aplikacji na urządzeniu mobilnym.
 5. Dodaliśmy komendę EXP.shutter, która umożliwia sterowanie roletami podłączonymi do modułów Satel INT-IORS kontrolowanych modułem DOMIQ/Expander. Komenda umożliwia sterowanie poszczególnymi roletami w zakresie od 1 do 4 oraz jednoczesne sterowanie wszystkimi roletami podłączonymi do pojedynczego bloku przekaźników INT-IORS. Sterowanie wszystkimi roletami jednocześnie jest krokiem w kierunku sprawnego sterowania grupowego lub centralnego otwierania/zamykania rolet.

  Składnia polecenia dla pojedynczych rolet: EXP.shutter..=up/down/stop. Numer rolety ma zakres od 1 do 4, gdzie roleta nr 1 to przekaźniki 1 i 2, roleta nr 2 to przekaźniki 3 i 4 itd.

  EXP.shutter..all=up/down/stop. Wysłanie wskazanej komendy do wszystkich 4 rolet jednocześnie.

 6. Poprawiliśmy błędy w obsłudze połączeń szeregowych RS-232 i RS-485.
 7. Dodaliśmy obsługę obiektów typu Analog Value i Binary Value w BACnet.
 8. Dodaliśmy obsługę wielu wartości minutowych w połączeniu z zegarem astronomicznym. Od teraz można w jednej definicji timera zawrzeć wiele przesunięć czasowych względem wschodu/zachodu słońca (wartości należy wpisywać rozdzielone przecinkiem w polu Minuta).
 9. Wprowadziliśmy poprawki w obsłudze modułów Light.
 10. Dodaliśmy inne drobne poprawki.

Konfigurator

 1. Dodaliśmy zakładkę „Wykresy“. W tej zakładce możesz zdefiniować identyfikatory, których wykresy chcesz wyświetlić w aplikacji Remote. W kolumnie Identyfikator należy wpisać nazwę identyfikatora dostępnego w stanie modułu Base, którego wykres chcemy wyświetlać w Remote. Kolumna Nazwa jest opcjonalna i umożliwia nadanie nazwy, która będzie użyta do tworzenia metryk w aplikacji Prometheus i Grafana. W tej kolumnie nie należy używać polskich znaków i spacji. W kolumnie Opis możemy wpisać dowolny opis, aby łatwiej zidentyfikować dany wpis.
 2. W zakładce Remote dodaliśmy kontrolkę „Wykres“, która służy do wyświetlania wykresów z użyciem oprogramowania Grafana. Kontrolka ma dwa pola: Lokalny adres URL i Zdalny adres URL. W polu Lokalny adres URL należy wpisać adres URL, pod który wykres jest dostępny, gdy urządzenie mobilne znajduje się w sieci lokalnej, w której pracuje moduł Base i urządzenie z aplikacją Grafana. Jeżeli chcesz mieć możliwość oglądania wykresów poza siecią lokalną, wówczas dostęp do urządzenia z zainstalowanym oprogramowaniem Grafana musi być udostępniony do sieci Internet, a adres dostępu zewnętrznego należy wpisać w polu Zdalny adres URL.
 3. Dodaliśmy możliwość wpisywania alternatywnych wartości dla stanu włączony i wyłączony w kontrolce Przełącznik. Do tej pory przełącznik wysyłał tylko dwie wartości: on i off. Od tej pory może wysyłać dowolne wartości np. 0 i 100 albo 0 i 1 itd. Zwiększa to elastyczność tego elementu i daje możliwość sterowania praktycznie dowolnymi urządzeniami. Oprócz tego dodaliśmy pole Parametry, które umożliwia przesyłanie dodatkowych parametrów razem z komendą.

  Przykład: Używając parametru „ramp“ w systemie LCN, możesz przy użyciu Przełącznika włączać/wyłączać światło z rampą. Wystarczy, że w polu Parametry wpiszesz: ramp:xx, gdzie xx to wartość rampy, np. ramp:10.

 4. Dodaliśmy wsparcie dla obsługi grafik z zewnętrznych zasobów. Element Ekran w strukturze wizualizacji ma teraz nowy parametr „url“. W tym polu należy wpisać adres zewnętrznego zasobu, który ma zostać użyty, jako tło wizualizacji. Jeżeli zostanie uzupełniony parametr „url“ i jednocześnie zostanie wybrany zasób lokalny przy użyciu parametru „tło“, wówczas wyższy priorytet ma tło z zewnętrznego źródła. W przypadku, gdy zasób zewnętrzny nie może być z jakiegoś powodu załadowany, moduł Base użyje zasobu lokalnego.
 5. Dodaliśmy wsparcie dla pól wartość minimalna i maksymalna oraz wprowadziliśmy krok w ściemniaczach (także ściemniacz LCN). Dzięki temu suwaki mogą pracować w dowolnym zakresie, a ustawienie parametru „skok“ umożliwia, aby suwak pracował skokowo między ustalonymi granicami. W ten sposób wygodnie zrealizujesz sterowanie oświetleniem np. z podziałką co 10%.
 6. Dodaliśmy możliwość wpisywania wartości ujemnych dla elementów Wartość.
 7. Dodaliśmy interfejs do konfiguracji obiektów BACnet typu Analog Value i Binary Value.
 8. Dodaliśmy ochronę haseł w konfiguracji elementów Kamera (tryb menu) oraz Wideo (tryb wizualizacji).
 9. Dodaliśmy interfejs w kontrolce Strona, który umożliwia zdefiniowanie komend, które zostaną wykonane, gdy dana strona zostanie otwarta.
Sprawdź Aktualizacje

Zaloguj się aby skomentować

Powiązane Produkty