Aktualizacja: Remote dla iOS 1.11.0

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym opublikowaliśmy aktualizację aplikacji Remote dla systemu iOS. Aktualizacja wprowadza sporo nowości, zachęcamy do zapoznania się pełną listą zmian.


 1. Poprawiliśmy mechanizm rozparowywania pojedynczych urządzeń mobilnych.
 2. Dodaliśmy widok Ustawienia w menu aplikacji.
 3. Dodaliśmy schematy kolorystyczne. Udostępniliśmy do wyboru kilka kompozycji kolorystycznych, aby interfejs aplikacji był bardziej dopasowany do Twoich upodobań. Schemat kolorystyczny interfejsu jest wybierany w ustawieniach aplikacji, zatem każdy użytkownik systemu może mieć wybrany inny schemat kolorystyczny. Poniżej wybrane schematy kolorystyczne spośród dostępnych:
 4. Dodaliśmy autoblokadę urządzenia po określonym czasie bezczynności. Była to opcja bardzo pożądana przez użytkowników, którzy korzystają z iPadów, jako paneli sterujących zamontowanych na stałe w ramkach na ścianie. Odtąd ekrany nie będą świeciły nocą, ani wtedy, kiedy to niepotrzebne, co przełoży się także na niższe rachunki za prąd. Czas po którym urządzenie przejdzie w stan uśpienia ustalany jest w Ustawieniach aplikacji Remote. Ustawiony czas autoblokady jest sumowany z czasem autoblokady urządzenia, który jest wybierany w Ustawieniach systemu iOS. Domyślnie opcja jest wyłączona.
 5. Dodaliśmy nową wyjątkową funkcjonalność, jaką jest nagrywanie na żywo działań użytkownika (komend wysyłanych do modułu Base), które zostaną zapisane jako makro. Od teraz w kilku kliknięciach z użyciem aplikacji Remote sam utworzysz makro na wyjazd z domu, sceny świetlne, makro na oglądanie filmu itp. bez żadnego programowania! Każde utworzone makro możesz wywołać w dowolnej chwili, dzięki czemu zaoszczędzisz czas na wykonywania powtarzalnych czynności. O tym jak tworzyć makra przeczytasz w naszym samouczku: Makra w aplikacji Remote
 6. Dodaliśmy gest przełączający pomiędzy wizualizacją a trybem menu. Od teraz możesz wyświetlić tryb menu także w orientacji poziomej urządzenia! Wystarczy do tego prosty gest – przesuń w poziomie dwoma palcami po ekranie, aby przełączyć z wizualizacji do trybu menu. Aby powrócić do wizualizacji powtórz taki sam gest. Nie ma znaczenia, czy wykonasz go od prawej do lewej, czy odwrotnie, Remote to rozpozna.
 7. Ponadto w Ustawieniach aplikacji Remote znajdziesz opcję „Tylko tryb menu”. Gdy opcja jest włączona, wówczas tryb menu będzie widoczny w każdej orientacji urządzenia. Opcja jest domyślnie wyłączona.
 8. Zamieniliśmy dotychczasowe kontrolki ściemniaczy na suwaki. Oprócz ściemniania, suwak ma także funkcję „włącz/wyłącz”. Aby włączyć dotknij ekranu na prawym skraju suwaka, analogicznie dotknięcie ekranu na jego lewym skraju spowoduje wyłączenie sterowanego urządzenia. Ściemniacze od teraz umożliwiają sterowanie we wprowadzonym przez Ciebie zakresie. Domyślny zakres to 0-100. W konfiguratorze Base możesz ustalić zakres dla poszczególnych ściemniaczy w zależności od swoich potrzeb. Zachowaliśmy także możliwość używania dotychczasowych kontrolek ściemniaczy. Aby ich użyć wybierz opcję „joystick” w Ustawieniach.
 9. Dodaliśmy podgląd bieżącego koloru w kontrolkach Światło RGB.
 10. Dodaliśmy obsługę komendy przełączającej wyświetlany ekran wizualizacji. Moduł Base musi wywołać komendę o następującej składni: E.DISPLAY.screen=<nazwa_ekranu>, np. E.DISPLAY.screen=parter. Dzięki temu w wyniku dowolnego zdarzenia w systemie możesz automatycznie wyświetlić wybrany ekran wizualizacji, np. podgląd z kamery, gdy ktoś wciśnie dzwonek.
 11. Ponadto dodaliśmy obsługę komendy sterującej widocznością warstwy na wizualizacji. Komenda musi mieć następującą składnię: E.DISPLAY.layer=<nazwa_warstwy>:<wartość>.
  Przykład: Jeżeli warstwa ma nazwę „przyciski”, wówczas aby wyświetlić tą warstwę wywołaj komendę: E.DISPLAY.layer=przyciski:1, aby ukryć warstwę:  E.DISPLAY.layer=przyciski:0
  Komenda może być wywołana np. jako efekt wykonania zdarzenia/timera w module Base.
 12. Dodaliśmy obsługę trybu „tylko do odczytu” dla kontrolek Wybór. Dzięki temu możesz w czytelny sposób wyświetlić tekstową interpretację zmiennej, która w module Base ma postać liczbową.
 13. Poprawiliśmy wyświetlanie etykiet kontrolek w trybie menu.
 14. Poprawiliśmy mechanizm wysyłania komend z aplikacji do modułu Base, które zawierają znaki specjalne.
 15. Zoptymalizowaliśmy zużycie pamięci przez aplikację.

Wnikliwsi obserwatorzy zauważą jeszcze jedną nową opcję, która widoczna jest w widoku Ustawienia. Mianowicie znajduje się tam przycisk „Wyczyść pamięć podręczną”. Ta wersja aplikacji Remote wspiera wyświetlanie obrazków na wizualizacji z zewnętrznych serwerów. Do pełnej realizacji tej funkcjonalności potrzebne jest wprowadzenie kilku zmian w module Base, co niebawem nastąpi. Umożliwi to wykorzystanie grafik o wyższych rozdzielczościach (w zasadzie dowolnych) i współdzielenie ich pomiędzy wiele modułów Base. O tej funkcjonalności będziemy informować Was na bieżąco wraz z ukończeniem zmian w oprogramowaniu modułu Base

Mamy nadzieję, że nowe funkcje się Państwu spodobają. Kolejne są już w opracowaniu! Chcemy, aby z aplikacją Remote Twój inteligentny dom stał się łatwy w sterowaniu.

Sprawdź Aktualizacje

Zaloguj się aby skomentować