Połączenia master-slave w DOMIQ/Base

Aktualizacja 1.8.9 wprowadziła funkcjonalność umożliwiającą tworzenie połączeń między modułami Base, w których jeden moduł pełni rolę nadrzędną, a drugi rolę podrzędną (połączenia master–slave). Miejscem zastosowania tego typu połączeń są instalacje, gdzie pracują co najmniej dwa moduły DOMIQ/Base i niezbędne jest sterowanie nimi z użyciem wspólnego interfejsu użytkownika.


Załączone pliki

➽ TU-0022-PL-160310 TU-0022-PL-160310.pdf 10.03.2016 106 KB

Zaloguj się aby skomentować