DOMIQ w laboratorium integracji systemów HMS/BMS Politechniki Łódzkiej

2009 5 January

Miło nam poinformować, że urządzenia DOMIQ są jednym z elementów składowych instalacji laboratorium integracji systemów HMS/BMS współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Laboratorium to służy do prowadzenia szkoleń z integracji systemów zarządzania budynkiem.

Szkolenie składa się z dwóch 8 godzinnych części (pierwszy stopień - podstawowy oraz drugi stopień - zaawansowany) realizowanych w tym samym laboratorium. Nie jest wymagane by uczestnicy pierwszego stopnia ukończyli również drugi stopień. W trakcie jednej części (2h wykładu, 6h laboratorium) zostanie przeszkolonych 16 osób.

Szkolenia z zakresu integracji systemów zarządzania zasobami energetycznymi budynków HMS/BMS (Home/Building Management Systems) realizowane są w ramach Zadania 19 – „Pracownia integracji systemów zarządzania zasobami energetycznymi budynków HMS/BMS (Home/Building Management Systems)”, w projekcie „Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń-zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej - zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolności do zatrudniania, także osób niepełnosprawnych”.

Więcej informacji, w tym szczegółowy plan szkoleń, zasady rekrutacji (od 19 stycznia br.) znajdują się na stronach Politechniki Łódzkiej.

Czytaj więcej>>

Zaloguj się aby skomentować