Aktualizacja: Base 1.9.3.0

2020 21 January

Z wielką przyjemnością informujemy, że dziś opublikowaliśmy aktualizację oprogramowania systemu DOMIQ, która wprowadza kilka nowych funkcji i ulepszeń wpływających na wydajność systemu.

SYSTEM

 1. Poprawiliśmy konfigurację obsługi wątków procesora, co przyczynia się do lepszej wydajności pracy modułu Base.
 2. Poprawiliśmy wydajność obsługi aplikacji Remote na systemy iOS i Android.
 3. Poprawiliśmy obsługę modułu Light.
 4. Poprawiliśmy mechanizm zapisu zmiennych MEM.
 5. Usunęliśmy błąd powodujący, że w określonych sytuacjach mogła zanikać komunikacja pomiędzy modułami Base z użyciem połączeń punkt-punkt.
 6. Usunęliśmy błąd powodujący problemy z komunikacją dla połączeń master-slave po restarcie mastera.
 7. Dodaliśmy nowe komendy do sterowania świateł z użyciem protokołu DMX-512:
  1. toggle - przełączenie stanu lampy na przeciwny;
  2. up - skokowe zwiększenie jasności o 10%;
  3. down - skokowe zmniejszenie jasności o 10%;
  4. dim - sterowanie jasnością w sposób znany z systemu LCN:
   1. krótkie naciśnięcie przycisku: włącz światło;
   2. kolejne krótkie naciśniecie przycisku: wyłącz światło;
   3. długie naciśnięcie: rozjaśnianie;
   4. puszczenie przycisku: zatrzymuje zmianę jasności;
   5. kolejne długie naciśnięcie przycisku: ściemnianie;
 8. Dodaliśmy obsługę scen dla lamp DMX-512. W tym celu dodaliśmy nową komendę:
  1. DMX.scene.<nazwa_sceny>=<komenda>, gdzie <nazwa_sceny>, to nazwa przypisana do danej sceny w konfiguratorze. Natomiast <komenda> to jedna z dowolnych komend, jaką scena potrafi obsłużyć. Dostępne są następujące komendy:
   1. load - ładuje scenę;
   2. toggle - dla wszystkich kanałów DMX przypisanych do danej sceny wysyła komendę toggle.
   3. dim - działanie, jak opisane powyżej, ale dla sceny;
 9. Dodaliśmy komendę do przełączania stanów wyjść w centrali Satel Integra. Składnia polecenia: IDS.output.xx=toggle;pin:yyyy, gdzie xx to numer wyjścia, a yyyy to pin niezbędny do autoryzacji komendy.
 10. Dodaliśmy dodatkowe identyfikatory umożliwiające wyświetlanie aktualnej daty i godziny w Base:
  1. CLOCK.date - wyświetla bieżącą datę w formacie: dd.mm.YYYY;
  2. CLOCK.datetime - wyświetla bieżącą datę i godzinę w formacie: dd.mm.YYYY HH:MM;
  3. CLOCK.fulldate - wyświetla bieżącą datę, godzinę i nazwę dnia tygodnia w formacie: weekday dd.mm.YYYY HH:MM;
 11. Dodaliśmy drobne poprawki w obsłudze kamer IP.


KONFIGURATOR

 1. Dodaliśmy zakładkę DMX, w której zdefiniujesz sceny świetlne dla urządzeń DMX-512. Zakładka pozwala także zdefiniować opisy dla poszczególnych kanałów DMX.
 2. Dodaliśmy kontrolkę RGBW do wizualizacji - funkcjonalność jest wspierana przez Remote na iOS w wersji 1.13.0 i nowszej.
 3. Dodaliśmy obsługę kanału białego dla kontrolki Światło RGB w trybie Menu - funkcjonalność jest wspierana przez Remote na iOS w wersji 1.13.0 i nowszej.
 4. Usunęliśmy problem z zapisywaniem konfiguracji profili użytkowników.
 5. Dodaliśmy możliwość deaktywacji poszczególnych urządzeń w konfiguracji Modbus. Ma to na celu ograniczenie ruchu na magistrali poprzez uniknięcie odpytywania czasowo nieaktywnych urządzeń.
 6. Usunęliśmy problem z odświeżaniem wartości zapisanych scen świetlnych dla balastów DALI.
 7. Usunęliśmy błąd przy zapisywaniu scen świetlnych dla balastów DALI.

Bus A:

 1. Usprawniona obsługa modułu DOMIQ/Expander - szybsze wykonywanie komend i szybszy odczyt wejść.

Bus 4:

 1. Usprawniona obsługa modułu DOMIQ/Light - poprawione czasy reakcji modułu.
Sprawdź Aktualizacje

Zaloguj się aby skomentować

Powiązane Produkty