Aktualizacja: Konfigurator 2.0.1.0

2020 23 November

W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy aktualizację konfiguratora, która wprowadza szereg poprawek. Poniżej pełna lista zmian:

 1. Poprawiliśmy wyświetlanie danych w oknie autoryzacji dla aplikacji, gdy brak sparowanych urządzeń.
 2. Poprawiliśmy wyświetlanie okna „Opis kanałów“ w zakładce DMX.
 3. Poprawiliśmy błąd w kopiowaniu elementów w wynikach wyszukiwania w zakładce Remote.
 4. Poprawiliśmy mechanizm zapisu konfiguracji w przypadku wystąpienia błędu w konfiguracji w zakładkach Remote i Wizualizacja.
 5. Poprawiliśmy błąd w kopiowaniu warstw na wizualizacji.
 6. Poprawiliśmy błąd w aktualizacji nazw warstw i ekranów w kontrolce Przycisk na wizualizacji.
 7. Poprawiliśmy błąd w kasowaniu ekranów na wizualizacji (ekran pozostawał widoczny po jego usunięciu do czasu wyboru innego ekranu).
 8. Poprawiliśmy problem z odświeżaniem plików wyświetlanych w zakładce Zasoby po wgraniu nowszej wersji pliku.
 9. Poprawiliśmy błędy tłumaczeń kolorów ikon w kontrolce Status i Wejście IDS w Remote.
 10. Poprawiliśmy błąd sortowania kolumn w zakładce Stan po odświeżeniu danych.
 11. Dodaliśmy opcję „zaznacz wszystko“ w oknie Struktura, w zakładkach Remote i Wizualizacja.
 12. Poprawiliśmy błąd w wysyłaniu komend testowych w zakładkach Zdarzenia i Timery.
 13. Poprawiliśmy walidację konfiguracji LCN w opcji +LCN.
Sprawdź Aktualizacje

Zaloguj się aby skomentować

Powiązane Produkty