Aktualizacja: System 2.0.4.0 | WEB: 2.0.4.0

2022 6 July

W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy aktualizację dla modułów DOMIQ/Base. Główną zmianą jest integracja z modułami Shelly. Pełna lista zmian poniżej:

System:

 1. NOWOŚĆ: Dodaliśmy integrację z urządzeniami Shelly. Opis użycia urządzeń Shelly w DOMIQ został opisany w samouczku: Integracja z Shelly. Lista obsługiwanych urządzeń:
  1. Wszystkie moduły generacji 2:
   1. Moduły z serii Plus
   2. Moduły z serii Pro
  2. Moduły generacji 1:
   1. 1/1PM/1L
   2. 2/2.5
   3. Plug/PlugS
   4. H&T
   5. Smoke
   6. Flood
   7. Door/Window 1/2
   8. Uni
   9. 4Pro
   10. Dimmer 1/2
   11. RGBW2 White
   12. Motion
   13. Sense
   14. Button1
   15. I3
   16. TRV
   17. Gas
   18. EM
   19. 3EM
   20. Vintage
 2. Poprawione błędy w skanowaniu ekspanderów podłączonych do modułu DOMIQ/Expander
 3. Dodaliśmy nowe komendy do sterowania roletami w oparciu o moduł DOMIQ/Expander:
  1. toggle - jednoprzyciskowe sterowanie roletami. Moduł po odebraniu komendy realizuje zmianę stanu w cyklu: góra-stop-dół-stop.
  2. toggleup - wykonuje zmianę pomiędzy stanem góra-stop
  3. toggledown - wykonuje zmianę pomiędzy stanem dół-stop 
  4. Dodaliśmy także obsługę komend przesyłanych jako liczby:
   • 0 - stop
   • 1 - w górę
   • 3 - w dół
   • 4 - odpowiednik toggleup
   • 5 - odpowiednik toggledown
 4. Dodaliśmy także możliwość sterowania rolet z użyciem interwałów czasowych w module Expander. Wystarczy, aby do komendy przekazać dodatkowy atrybut, który jest czasem na jaki roleta ma zostać wysterowana. Ogólna składnia: EXP.shutter.<moduł>.<roleta>=<komenda>;<czas>. Przykład: EXP.shutter.3.1=up;3 - roleta nr 1 w module o adresie 3 wykona ruch w górę przez 3 sekundy. Liczba po średniku to czas przez jaki roleta będzie wykonywać ruch. Wartość może również liczbą ułamkową. 
 5. Poprawione bezpieczeństwo połączeń zdalnych dla aplikacji Remote.
 6. Usunęliśmy błędy w serwerze web występujące przy próbie zapisywania konfiguracji. 
 7. Usunęliśmy błąd w komendzie „Zablokuj klawisze“ w LCN. 
 8. Drobne poprawki w obsłudze modułu DOMIQ/Light.
 
Konfigurator: 
 1. Poprawiliśmy błąd w obsłudze połączeń między Base a konfiguratorem. 
 2. Dodaliśmy opcję „MQTT“ i „Shelly“ w zakładce Ustawienia. Obie opcje muszą być włączone, aby uruchomić integrację z Shelly. 
 3. Dodaliśmy kolumnę „Ostatnia zmiana“ w zakładce Stan.

 

Sprawdź Aktualizacje

Załączone pliki

CM-BL-PL-shelly-220706.pdf 6.07.2022 512 KB

Zaloguj się aby skomentować

Powiązane Produkty