Aktualizacja: 2.0.4.1

2022 13 July

Aktualizacja zawiera drobne poprawki: - Naprawione wznawianie połączeń z urządzeniami Shelly. - Poprawki w obsłudze komend toggleup i toggledown w module DOMIQ/Expander.

Sprawdź Aktualizacje

Zaloguj się aby skomentować

Powiązane Produkty