Aktualizacja: Base 2.0.1.0

2021 25 January

Dziś opublikowaliśmy aktualizację oprogramowania modułów Base. Aktualizacja wprowadza szereg poprawek w działaniu modułów, a także kilka nowych funkcji. Pełna lista zmian dostępna poniżej:

System:

 1. Przebudowaliśmy obsługę modułów DOMIQ/Light dla zwiększenia wydajności i niezawodności sterowania balastami DALI. Wprowadzone poprawki z sposób znaczący podniosły tempo odpytywania balastów o aktualny stan, a także poprawiły szybkość reakcji na komendy wysyłane do balastów. Równolegle należy zaktualizować komponent bus4.
 2. Poprawiliśmy błąd dotyczący jednoczesnego wysyłania komend do urządzeń UPnP.
 3. Poprawiliśmy mechanizm parowania urządzeń mobilnych w celu zwiększenia jego niezawodności.
 4. Dodaliśmy możliwość użycia nazw identyfikatorów w komendach TIMER i DELAY jako wartości opóźnienia timera. Dzięki temu możliwe jest użycie jednej definicji do wywołania timerów z różnymi opóźnieniami. Zmiana długości opóźnienia bazuje na wartości wskazanej zmiennej.
  Składnia poleceń: TIMER.<nazwa>.{nazwa_zmiennej}<jednostka>.<komenda>=<wartość>;
  DELAY.{nazwa_zmienne<jednostka>.<komenda>=<wartość>.
  Przykład: TIMER.test.{VAR.test}s.C.LCN.output.0.10.1=100.
  Ten przykład należy czytać następująco - wywołaj timer o nazwie test z opóźnieniem równym wartości zmiennej VAR.test. Po upływie wartości opóźnienia włącz na 100% wyjście nr 1 w module LCN o adresie 10. Analogicznie należy używać nazw zmiennych w komendach typu DELAY.
 5. Dodaliśmy obsługę atrybutu „wiek“ w warunkach zdarzeń i timerów. Dzięki temu zdarzenie/timer może zostać wykonane z określonym opóźnieniem w stosunku do ostatniej zmiany dowolnej zmiennej w systemie.
  Składnia warunku jest następująca: age(’nazwa_identyfikatora’).
  Przykład: age(‚MODBUS.int.wentylacja.temp') > 60.
  Taki warunek zdarzenia/timera należy rozumieć jako - "wykonaj, gdy ostatnia zmiana wartości identyfikatora MODBUS.int.wentylacja.temp była co najmniej 60 sekund temu“.
 6. Dodaliśmy nowy identyfikator CLOCK.night, który sygnalizuje, że jest po zachodzie słońca. Identyfikator jest ustawiany na wartość 1 automatycznie o godzinie zachodu słońca, natomiast jest zerowany o wschodzie słońca.

Konfigurator:

 1. Poprawiliśmy błąd w polu opis w oknie „+ Komendę“ w zakładkach Zdarzenia i Timery.
 2. Poprawiliśmy błąd w obsłudze domyślnej konfiguracji w zakładce Ustawienia, Modbus, DMX, BACnet i Łącza. .
 3. Dodaliśmy skrót klawiaturowy do usuwania elementów w drzewie struktury w zakładkach Remote, Zdarzenia i Timery.
 4. Poprawiliśmy błąd w wyszukiwarce elementów w zakładkach Remote, Zdarzenia i Timery.
 5. Dodaliśmy automatyczne wznawianie połączenia konfiguratora z modułem Base po zaniku połączenia sieciowego.
 6. Dodaliśmy podgląd aktualnego stanu wejść i wyjść bloków INT-IORS w zakładce Ekspandery.

RTOS:

 1. Optymalizacja przydziału stosów dla wątków systemowych.
 2. Poprawiliśmy błędy w obsłudze zdarzeń asynchronicznych.
 3. Poprawiliśmy błędy w synchronizacji czasu z serwerów SNTP.
 4. Inne drobne poprawki.

BUS4

 1. Drobna optymalizacja obsługi balastów DALI.
Sprawdź Aktualizacje

Zaloguj się aby skomentować

Powiązane Produkty