Aktualizacja: System 2.0.2.0 | RTOS 1.9.0.0

2021 30 March

Dziś opublikowaliśmy aktualizację dla modułów DOMIQ/Base. Aktualizacja usuwa problem, który objawiał się znacznym spowolnieniem obsługi LCN w module Base.

RTOS i SYSTEM:

  1. Naprawiliśmy problem dotyczący spowolnienia obsługi LCN w module Base. Błąd objawiał się problemami w odczycie instalacji przez LCN-Pro z użyciem modułu Base jako bramki sprzęgającej oraz opóźnieniami w wykonywaniu komend wysyłanych na magistralę LCN.

KONFIGURATOR:

  1. Naprawiliśmy błąd przy wklejaniu kontrolek do elementu Sekcja w zakładce Remote.
  2. Naprawiliśmy błąd dotyczący wartości początkowych w kontrolce Wartość w zakładce Remote.
Sprawdź Aktualizacje

Zaloguj się aby skomentować

Powiązane Produkty