Aktualizacja: System i WEB 2.0.3.0

2021 16 November

W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy aktualizację systemu operacyjnego dla modułów Base oraz aplikacji konfiguracyjnej. Pełna lista zmian poniżej:

 

Web:
 1. �� Dodaliśmy obsługę pamięci podręcznej dla zasobów pobieranych przez konfigurator z modułu Base. Dzięki tej opcji ładowanie poszczególnych zakładek konfiguratora będzie dużo szybsze.
 2. �� Dodaliśmy możliwość eksportowania pojedynczych elementów w zakładkach: Remote, Wizualizacja, Zdarzenia, Timery. Dzięki temu łatwiej będzie przenosić powtarzalną funkcjonalność pomiędzy różnymi modułami Base.
 3. Zoptymalizowaliśmy działanie zakładki Modbus pod kątem wydajności.
 4. Poprawiliśmy wydajność listy w sekcji Struktura w zakładce Remote.
 5. Naprawiliśmy błąd w obsłudze funkcji "przeciągnij i upuść“ w zakładce Remote.
 6. Naprawiliśmy błąd w oknie do wpisywania pinu na wizualizacji. Błąd uniemożliwiał wpisywanie pinu rozpoczynającego się od cyfry 0.
 7. Naprawiliśmy działanie opcji „Użyj funkcji 16…“ w zakładce Modbus.
 8. Dodaliśmy nową strefę czasową - Gulf Standard Time.
 9. Naprawiliśmy błąd w obsłudze pobierania listy aktualnych wersji oprogramowania modułu.
 10. Dodaliśmy możliwość wyłączenia automatycznego sprawdzania stanu aktualizacji. Opcja szczególnie przydatna tam, gdzie moduł Base nie jest podłączony do Internetu. 
 11. Inne drobne poprawki. 
 
System:
 1. �� Dodaliśmy obsługę pamięci podręcznej dla zasobów pobieranych przez konfigurator z modułu Base.
 2. �� Wprowadziliśmy optymalizację obsługi magistrali LCN oraz usunęliśmy błąd w przetwarzaniu meldunków statusowych. 
 3. Naprawiliśmy błąd w parsowaniu komentarzy i opisów dla modułów LCN. 
 4. Naprawiliśmy błąd w obsłudze opisów urządzeń i rejestrów Modbus.
 5. Dodaliśmy obsługę nowej strefy czasowej: Gulf Standard Time. 
 6. Naprawiliśmy obsługę wyrażeń warunkowych w zdarzeniach i timerach. 
 7. Naprawiliśmy obsługę komend DALI wysyłanych wprost z modułów LCN. 
 8. Naprawiliśmy błąd w obsłudze opcji „sterowanie przez Internet“ dla aplikacji Remote na systemie Android.
 9. Inne drobne poprawki

 

Sprawdź Aktualizacje

Zaloguj się aby skomentować

Powiązane Produkty