Prosta konfiguracja

Prosta i szybka konfiguracja poszczególnych elementów systemu DOMIQ. Dzięki temu instalator ma więcej czasu na zdobywanie klientów, a użytkownicy mogą się sami nauczyć wprowadzać podstawowe zmiany w konfiguracji domu.


Tworzenie wizualizacji

Wyrównywanie elementów względem siebie wyrównywanie do siatki. Nowe Narzędzia wytnij, kopiuj, wklej; skróty klawiaturowe.
Pełna kontrola nad warstwami i ekranami podgląd wszystkich elementów. Ulepszenia Zasobów podgląd tematów i skryptów.
Nowy układ ekranu szybszy dostęp do elementów. Ulepszone przyciski zmiana rozmiaru czcionki i koloru dwustanowe tematy "bez skoku".

Zdarzenia czasowe

Dowolna ilość zdarzeń w cyklach miesięcznych, tygodniowych, dziennych. Zegar astronomiczny - wschód i zachód słońca.
Warunki zdarzeń Np. tylko w okresie letnim.    

Tworzenie menu dla aplikacji Remote

Przeciągnij i upuść aby stworzyć menu.

Przetestuj wersję demo konfiguratora